Feel free to share

HOW MANY PHOTOGRAPHERS ?
Blog
10374

Zamýšľal som sa nad tým, koľko fotografov by malo fotografovať CROSSFIT súťaž. Iste to záleží od viacerých faktorov ako sú samozrejme veľkosť súťaže, počet kategórií, počet závodníkov, určite počet workoutov a heatov ....ďalej to záleží od predstáv organizátorov, veľkosti venue, určite budgetu organizátorov ....od čoho to ešte podľa vás záleží? Aký je optimálny počet fotografov pohybujúcich sa na CROSSFIT závodoch? Viete koľkí fotografi fotili MADRID REGIONALS? Nezáleží na tom či si alebo nie si fotograf, zaujíma ma každý názor a príspevok k tejto téme. "I was thinking about how many photographers should photograph the CROSSFIT competition? Surely it depends on a many different factors, such as the size of the competition, the number of categories, the number of competitors, the number of workouts and the "heats" ... it depends on the imagination of the organisators, the size of the venue, the budget of the organisators ... what else does it depend on? What is your opinion? What is the optimal number of photographers on CROSSFIT events? Do you know how many photographers were shooting MADRID REGIONALS? It does not matter whether you are a photographer or not, what is your point of view? ( Photo by Aleš Bílý )